728 x 90La Federació treballa per tenir un bàsquet segur (16/10/2020)

img

Des de fa mesos la Federació ve treballant amb la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears per tal d'adaptar-nos i aportar solucions que siguin d’ajut per la millora de la realitat actual.


El 21 de setembre la Consellera de Salut va emetre resolució que conforma un marc jurídic diferenciat per l’esport federat i que s’atorga depositant la confiança en l’esforç dels diferents operadors: federacions, clubs, jugadors/-es; entrenadors/-res; àrbitres i famílies i es fonamenta en la responsabilitat compartida i en la capacitat de control de l’activitat que aporta el teixit esportiu federat.

 

Comença una temporada absolutament excepcional a la que cal conciliar la comprensió i adaptació a les circumstàncies que vivim amb el rigor i exigència en el compliment de les mesures que s’estableixen i a les particulars del Protocol propi de la FBIB.


Per aquest motiu la Federació:

 

- Ha anomenat a Enrique Laguna, Coordinador COVID de la FBIB, amb funcions d’assessorament i coordinació de tota qüestió o incidència relacionada amb el virus i l’activitat federativa i s’ha habilitat el correu electrònic covid19@fbib.es per a canalitzar les comunicacions. 

 

- S’ha adaptat el sistema de competició: jornades quinzenals o anada/tornada en 7 dies i setmana de descans.

 

- No es programaran partits simultanis a la mateixa instal·lació i entre l’hora d’inici de dos partits al mateix pavelló hauran de transcorre dues hores.- Entre el final d’un partit i l’inici de l’escalfament del següent es respectaran almanco quinze minuts per la neteja de superfície i material.

 

- S’ha elaborat també un llistat de les instal·lacions que són designades per cada club i les restriccions que han establert els propis clubs o els titulars.- Tota persona amb llicència federativa i amb smartphone haurà d'utilitzar l’app RADAR COVID- Els clubs hauran de comptar amb un Responsable COVID amb funcions de fer complir les mesures de seguretat i salut durant les competicions esportives als participants i públic.

 

- En el bàsquet cal mantenir la composició de grup estable a entrenaments i competicions i que per tal motiu no és possible la participació d’un jugador/-a amb dos equips al mateix cap de setmana.- A cada partit es farà una avaluació de control de compliment i es farà servir un qüestionari elaborat per la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears i que serà complimentat i signat pel responsable COVID de cada club, o persona en qui deleguin per aquell concret partit. L’àrbitre podrà requerir la comprovació del document i reflectir manifestacions o no conformitats a l’acta del partit o a informe posterior i requerir el compliment de mesures establertes al protocol i acordar la suspensió temporal o definitiva de l’inici del partit si no es donen les condicions adients per la celebració de la competició.- El RUN&GUN, una activitat pionera i única a tot l’estat per als més menuts que no poden fer, encara, esport de contacte.

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook