728 x 90S’obre el termini per a l’Admissió i Matrícula als Cicles Inicials i Finals de Tècnic en Bàsquet (24/09/2020)

img

S’obre el termini per a l’Admissió i Matrícula als Cicles Inicials i Finals de Tècnic en Bàsquet del 25 al 30 de setembre. 

Les persones que figuren en les llistes definitives de persones admeses als ensenyaments per a cada torn d'accés es poden matricular els dies 5 i 6 d'octubre de 2020.

OFERTA

-        Mallorca. Cicle Inicial (N1) i Cicle Final (N2)

-        Menorca. Cicle Inicial (N1)

-        Eivissa. Cicle Inicial (N1) i Cicle Final (N2)

Aquests ensenyaments s’impartiran sempre que hi hagi un mínim d’alumnes matriculats.

També s’obren les matrícules als Blocs de Formació Pràctica dels diferents cicles per aquells alumnes que encara els tenen pendents.

 

PUNTS D’INFORMACIÓ

Cada illa té el seu IES de referència que oferta els estudis d’EERE. Els alumnes interessats us hi podeu posar en contacte per sol·licitar informació i resoldre possibles dubtes:

Mallorca

Lloc: IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB)

Telèfon: 971 43 37 14

Pàgina web: www.iescteib.org

Correu electrònic inscripcions: eeee.cteib@gmail.com

 

Eivissa

LLoc: IES Algarb

Telèfon: 971 30 68 66

Pàgina web: http://iesalgarb.es/

Correu electrònic inscripcions: iesalgarb@educaib.eu

 

Menorca

Lloc: IES Cap de Llevant

Telèfon: 971 35 35 82, http://iescapdellevant.org

Correu electrònic inscripcions: iescapdellevant@educaib.eu

 

REQUISITS

>Cicle Inicial de Tècnic en Bàsquet

- ESO o equivalent

- Haver superat la prova d’accés o acreditar estar exempt

> Cicle Final de Tècnic en Bàsquet

- Certificat acadèmic que acrediti haver superat el Cicle Inicial de Tècnic en Bàsquet

- Excepcionalment es podran matricular alumnes que hagin superat el Bloc Comú i Bloc Específic del Cicle Inicial de Tècnic en Bàsquet i estiguin pendents de la superació del Bloc de Formació Pràctica

 

SOL·LICITUDS

Es pot enviar la sol·licitud i la documentació per correu electrònic a cadascun dels centres.

El model de sol·licitud el podeu trobar al final de la resolució adjunta a aquesta notícia. A l’enviament de la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació requerida

El termini de presentació de sol·licituds es del 25 al 30 de setembre, ambdós inclosos.

 

DOCUMENTACIÓ

> DNI o NIE

o   Per a alumne de Cicle Inicial

- Títol de graduat en ESO o equivalent

- Certificat que acrediti haver superat la prova d’accés o estar exempt de fer-la

o   Per a alumnes de Cicle Final

- Certificat d’haver superat el Cicle Inicial de Tècnic en Bàsquet

> Annex 3 – Declaració responsable (disponible al final de la resolució adjunta)

> Annex 4 - Calendari del procés

 

Resolució BOIB - 24 de setembre 2020

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook