728 x 90La Federació de Bàsquet i el Consell de Mallorca signen el conveni 'Esport escolar federat' (08/06/2020)

img

La Federació Balear de Bàsquet de les Illes Balears i la Direcció Insular d'Esports han firmat un acord de col·laboració pel desenvolupament del programa 'Esport escolar federat' a Mallorca.

Aquest conveni signat compromet al CIM a facilitar a la Federació l'ús de les instal·lacions esportives de Sant Ferran (una pista de bàsquet exterior, una pista polivalent exterior i un pavelló cobert) de manera gratuïta durant la temporada escolar 2020-2021, per la pràctica del bàsquet per a nins i nines en edat escolar (fins a la categoria cadet) durant els següents períodes:

  • Els diumenges horabaixa per a desenvolupar jornades del Programa de Detecció i Tecnificació de les Illes Balears (PDTIB).
 
  • Els caps de setmana de manera puntual per a desenvolupar activitats formatives dirigides als seus col·lectius.

El CIM es compromet a que aquests períodes estaran supeditats a disponibilitat i s’hauran de destinar per dur a terme activitats a la pista de bàsquet exterior, a la pista polivalent exterior i al pavelló cobert pel desenvolupament d’entrenaments i competicions no incloses als calendaris oficials de la FBIB; pel foment del bàsquet femení; per la pràctica del Bàsquet amb nins i nines amb risc d’exclusió social o amb diversitat funcional; per a seleccions de Mallorca en edat escolar i per a activitats de formació pels seus col·lectius.

A més, s’haurà de fer difusió a través de la pàgina web i de les xarxes socials de la DIE de les notícies destacades o d’interès de les activitats que desenvolupi la FBIB dins el Poliesportiu de Sant Ferran.

En aquests espais cedits, en els quals s’haurà de fer un bon ús de les instal·lacions, no es podran dur a terme programes o activitats de tecnificació; activitats de regularitat setmanal com, per exemple, l’escoleta o Campus. A més d’això les activitats hauran de ser gestionades de manera directa, sense ànim de lucre i s’haurà de fer un pagament de la taxa corresponent a mes vençut, de les instal·lacions utilitzades per activitats no incloses dins aquest acord.

Per a que es compleixin tots els acord i es faciliti la coordinació entre les dues entitats es crearà una comissió de seguiment integrada per un membre designat per la FBIB i per un membre designat per la DIE.

 

Document acord col·laboració [154 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook