728 x 90Curs d’Arbitratge i Oficial de Taula - en línia (01/04/2020)

img

Donades les circumstàncies especials que estem vivint des de l’Àrea de Formació es presenta un Curs d’Arbitratge i Oficial de Taula. Es tracta d’un curs federatiu, per tant no té validesa a efectes acadèmics.

El títol habilitarà per tenir llicència d’àrbitre i/o oficial de taula amb el Comitè Balear d’Àrbitres de Bàsquet de la FBIB, podent arbitrar partits fins a categoria cadet. Aquesta llicència és compatible amb qualsevol llicencia de jugador/a; entrenador/a o delegat/da.

El curs en format en línia s’iniciarà el 8 d’abril fins l’1 de maig; havent-hi classes telemàtiques cada dilluns, dimecres i divendres de 19.00 a 20.00.

REQUISITS

Haver complert els 14 anys.

PLACES

30 Places

Preinscripció fins dia 7 d'abril o arribar al complet.

En cas que hi hagi molta demanda s’estudiarà poder fer més cursos.

Les places s’atorgaran per ordre estricte d’arribada de les sol·licituds.

 MATRICULA

Omplir el formulari pre-inscripció

La següent documentació s’haurà d'incloure al formulari de pre-inscripció. Teniu els documents al final de la notícia.

1. Full de protecció de dades (Model 3)

2. Coneixement de No Oficialitat (Model 1)

3. Fotocòpia DNI 

4. Foto digitalitzada tipus carnet

5. Justificant de l’ingrés bancari, on al concepte figuri: Matricula Àrbitres + Taula – Nom de l’alumne

Un cop rebuda la preinscripció, es posarà en contacte amb l’alumnat per confirmar la seva plaça o lloc en llista d’espera.

PREUS

Donades les circumstancies especials del curs es bonificarà el curs amb un preu reduït de 45€.

El nombre de compte on fer l’ingrés és: ES92 2038 3276 8260 0027 9100.

METODOLOGIA

Totes les assignatures s’impartiran per mitjà de videoconferència en una plataforma online que serà Microsoft Teams o Google Hangouts; on el professor a més d’explicar els continguts podrà interactuar amb els alumne.

AVALUACIÓ I ASSISTÈNCIA

Per poder superar al curs s’ha d’assistir com a mínim a un 80% de les hores.

Un cop acabat el curs, a cadascuna de les illes es realitzarà un examen presencial, amb preguntes de totes les assignatures. La data d’aquesta prova es fixarà un cop les autoritats competents ens permetin fer aquest tipus d’activitats.

 

Autoritació drets d'imatge (Model 3) [197 KB] [Descarregar]


Coneixement de No Oficialitat (Model 1) [167 KB] [Descarregar]


Dossier informatiu [2043 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook