728 x 90Convocatòria subvenció per projectes d'inclusió social, formació femenina i ajudes a equips femenins i mixtos (05/06/2019)

img

La conselleria de Cultura, Participació i Esports ha fet pública la resol.lució mitjançant la qual es convoquen ajuts per donar suport a accions d’inclusió o reinserció social i d’integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l’esport, ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones i ajuts per a equips femenins i mixtos de categoria nacional, any 2019

La convocatòria té un triple objecte:

a) Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d’esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre.

b) Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears.

c) Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019

Els projectes, cursos de formació i equips a subvencionar han de complir les condicions següents:

a) Projectes integració o d’esport adaptat:

Les activitats del projecte presentat s’han d’estendre en el temps un mínim de tres mesos.

La freqüència d’actuació de les activitats del projecte ha de ser d’un mínim d’un cop a la setmana.

Els projectes d’integració o d’esport adaptat s’han de realitzar entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.

b) Formació esportiva:

Els cursos subvencionats han de ser de formació esportiva de nivell 1, 2 i 3 o formació esportiva no reglada (cursos de jutge, de nutrició, de psicologia esportiva, etc.).

Els cursos han de tenir una durada mínima de 10 hores.

El preu del curs no pot superar en cap cas els 30 € per hora de formació presencial o 15 € per hora en formació online.

L’import mínim del curs ha de ser de 50 €. Els cursos s’han d’haver iniciat després del 31 d’octubre de 2017.

Els cursos de formació han de finalitzar entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019 (inclosos).

Per tal de que un curs sigui subvencionat el sol·licitant ha d’haver obtingut el diploma que certifiqui la seva assistència al curs (en cas de que no requereixi qualificació), o el document que acrediti que el curs està aprovat (si aquet té una qualificació final).

c) Clubs amb equips femenins i mixtos de categoria nacional:

Les competicions nacionals han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents.

En el cas específic d’esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars.

Han d’implicar enfrontaments amb equips d’altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

Han de tenir lloc entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 juliol de 2019. Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus “open”, obertes a qualsevol equip sense necessitat d’una classificació prèvia.
Resolució de convocatòria subvencions [269 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook