728 x 90Obert fins divendres el termini d'admissió pel curs de Nivell I (25/06/2018)

img

Dimarts dia 26 de juny i fins divendres dia 29 queda obert el termini d'admissió del curs d'entrenador de bàsquet de Nivell I

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar els dies 26, 27, 28 i 29 de juny.

Juntament amb la sol·licitud, s’han de presentar els originals i una còpia dels documents que s’indiquen a continuació, no obstant això, d’acord amb el que s’estableix en l’article 53.1, apartats c i d, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no s’han de presentar els documents vigents que ja es trobin dins l’expedient de l’alumne pel fet d’haver-los presentat en un procediment anterior:

a) El document oficial d’identificació (DNI o NIE) de la persona que sol·licita la plaça.

b) Per a les formacions de Cicle inicial/Nivell I de Tècnic Esportiu:

Títol de graduat en ESO o un equivalent acadèmic (Vegeu la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.a.1 del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre.) o tenir un certificat que acrediti la superació de la prova d’accés general substitutòria del requisit acadèmic d’accés a un grau mitjà.

Un certificat o document (data i lloc de la prova) que acrediti que el sol·licitant ha superat la prova d’accés de caràcter específic o que està exempt de fer-la.

Rercordau que l'admissió de les modalitats que indica la Resolució s'ha de fer del 26 al 29 de juny.

Teniu tota la informació a ensenyamentsesportius.caib.es.

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook