728 x 90FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS

INFORMACIÓ - De conformitat amb el previst per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades personals que es tracten en aquesta web s'incorporaran a fitxers que és titular la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DELS ILLES BALEARS.

FINALITAT DELS TRACTAMENTS – Les dades proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

• USUARIS REGISTRATS: La website habilita zones d'accés restringit (p.e. a Clubs). Una vegada registrat a la web, l'usuari podrà consultar el seu compte i accedir a comunicacions que vagin dirigides al seu compte.

• COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES: Els comptes de correu electrònic que es relacionen a la website poden ser usades pel manteniment de comunicacions recíproques amb les diferents àrees de la Federació, les dades personals aportades per tercers remitents seran tractades per a l'atenció del contingut de la comunicació. En tal sentit, només seran ateses les comunicacions en les quals consti degudament identificat el remitent i la seva representació.

• DIRECCIONS IP: La dada d'adreça IP serà tractada per permetre la connexió a la web, detectar aspectes de millora a la web i amb finalitats estadístiques.

• CONSERVACIÓ DE DADES – El termini de conservació de les dades proporcionades serà el següent:

• USUARIS WEB REGISTRATS: Les dades proporcionades per l'usuari web, es mantindran fins a la sol•licitud de baixa d'usuari realitzat a la pròpia pàgina o transcorreguts dos anys des de l'última acció realitzada a través de l'usuari.

• COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES: Les dades proporcionades mitjançant comunicacions electròniques es mantindran durant un període de dos anys a explicar des de l'últim contacte o consulta realitzada.

• DIRECCIONS IP: La dada d'adreça IP es mantindrà fins a un termini màxim de dos anys des de la data de navegació.

• CESSIONS PREVISTES – En general, les dades personals tractades per l'activitat en la website, només seran comunicats a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el previ consentiment dels interessats.

DRETS DE L'INTERESSAT - Els afectats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant escrit acompanyat d'una còpia de D.N.I. i remès a: A/A Comunicació FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS (FBIB), C/Bernareggi 6 baixos, 07014, Palma – IllesBalears.

DADES DE TERCERS - En càs de proporcionar dades personals de tercers, vostè es compromet a informar i recaptar el consentiment dels interessats respecte als extrems anteriorment assenyalats, amb caràcter previ a aquesta comunicació.

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT – Aquesta Federació es reserva el dret d'actualitzar la política de privacitat a qualsevol moment amb motiu de decisions dels seus órgans socials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment al respecte pot contactar amb nosaltres en l'adreça comunicacion@fbib-basket.com.

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook