728 x 90Convocatòria Assemblea General Ordinària 16/17 (09/06/2017)

La Secretaria de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears


Us convoca, per indicació del President a la propera Assemblea General Ordinària, que es farà a la Sala d’Assemblees del Col.legi CIDE, al carrer de l’Arner, 3 de Palma (07013), el proper dia 9 de juliol de 2017, a les 09.30 hores la primera convocatòria i a les 10.00 hores la segona convocatòria, amb el següent Ordre del Dia:

1.- RECOMPTE D’ASSISTENTS I CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

2.- INFORME DEL PRESIDENT.

3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MEMORIA D’ACTIVITATS 2016/2017.

4.- INFORME COMITÉ COMPETICIÓ I APEL•LACIÓ TEMP. 2016-2017.

5.- PRESENTACIÓ I, SI S’ESCAU APROVACIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS I DEL BALANÇ DE L’ANY 2016.

6.- EXPLICACIÓ I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ DE PROPOSTES I D’ESMENES PRESENTADES:

• REGLAMENT GENERAL I DE COMPETICIONS.
• REGLAMENT DISCIPLINARI.
• NOVA REGULACIÓ D’ATENCIÓ I CONSEQÜENCIES DE LA MOROSITAT 2017/2020
• ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA 2017/2018.

7.- PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER LA TEMPORADA 2017/2018.

• PRESENTACIÓ I, APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL CALENDARI D’ACTIVITATS I COMPETICIONS PREVIST 2017/2018.

8.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE TARIFES 2017/2018.

9.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOSTS 2017.

10.- PRECS I PREGUNTES, LECTURA FINAL I APROVACIÓ DE L’ACTA D’ASSEMBLEA.

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook