728 x 90Ampliació de termini per presentar els projectes i composició del jurat del concurs sobre l'estudi gràfic oficial de la FBIB (07/04/2017)

img

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears ha decidit, a través del jurat que avaluarà les propostes rebudes al concurs per ser l'estudi gràfic de la FBIB, ampliar el termini de presentació dels treballs fins dia 25 d'abril. A més a més, el jurat emetrà el seu veredicte abans de dia 1 de maig.

A continuació detallam com queda la composició del jurat encarregat d'avaluar les propostes que es rebin:


En representació del sector professional:


MARIA GÓMEZ, experta en marca personal i corporativa
DAMIÀ ROTGER, tipograf, soci i director creatiu de l’Estudi Dúctil

En representació dels Clubs:

LLUIS TERRASA, representant del CD Madre Alberta, Secció Bàsquet
RAFEL CRESPI, representant Sa Pobla Bàsquet Club

En representació de la Junta Directiva de la FBIB:

PILAR BONET, Tresorera de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears
JUANJO TALENS, President de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears

El Jurat decidirà per majoria el procediment de vot. La sessió del Jurat serà vàlida quan hi assisteixin la majoria dels seus membres professionals. El Jurat ha de revisar que els treballs presentats i, en especial, els que podrien ser premiats compleixin les bases.

El veredicte del Jurat anirà acompanyat d'un informe raonat, en el qual s'ha de fer una valoració dels motius principals que han determinat la selecció dels projectes guanyadors. La decisió del jurat serà inapel·lable.

El Jurat pot declarar desert el Concurs si ho troba oportú. El Jurat s'ha de reunir i emetre el seu vot abans de dia 1 de maig de 2017.

El termini d'admissió dels treballs dels dissenyadors acaba el 25 d'abril de 2017.

L'autor del disseny guanyador serà el que durà a terme la seva execució mitjançant un contracte d'Estudi Gràfic Oficial de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS

Aquí podeu consultar les bases 

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook