728 x 90Marc normatiu relacionat amb Dona i Esport (19/07/2017)

Acord de Consell de Ministres pel qual s'adopten mesures per afavorir la igualtat entre dones i homes (veure PDF)

- S'acorda crear, dins del Consell Superior d'Esports, una unitat amb caràcter permanent per desenvolupar el programa «Dona i Esport».

- Igualment, a través del Consell Superior d'Esports se subvencionarà a la Comissió Dona i Esport del Comitè Olímpic Español.

- S'acorda la signatura d'un conveni entre el Consell Superior d'Esports i l'Institut de la Dona per promoure l'esport femení.

- S'encomana al Consell Superior d'Esports que en totes les campanyes o exposicions per al foment de l'esport s'apliqui el principi de paritat.

- S'acorda que el Consell Superior d'Esports promogui estudis de recerca, anàlisi i estadístiques dirigits a fomentar la igualtat de gènere en l'esport.

Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes

(Veure texte íntegre PDF)

Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats 2008-2011

Aprovat pel Consell de Ministres el 14 de desembre de 2007. Inclou mesures per a l'objectiu d'igualtat entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. (Veure PDF)

Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local

Una Carta que convida a les Entitats Locals a exercir les seves competències en favor d'una major igualtat entre totes les persones. Elaborada i promoguda pel Consell de Municipis i Regions d'Europa (Veure PDF)

La Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona i el protocol opcional a la convenció (CEDAW)

Text final de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones. Es presenta al seu torn, un esborrany de Protocol opcional, com a nou instrument que reforça el Tractat (Veure PDF)
 

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook