728 x 90Fundació FEBIB 1935 - Composició i projectes (22/03/2019)

Introducció

La Fundació  FEBIB 1935 fou creada en el 2011. Ha estat inactiva des de 2014. La nova Junta Directiva (2017) es planteja la seva activació i aconseguir la creació d´un nou Patronat  i en conseqüència, impulsar la implementació de Projectes d`acció que permetin donar resposta a diferents necessitats incloses a les finalitats de la pròpia Fundació.

Composició Patronat de la Fundació FEBIB 1935 (Novembre 2018)

JUAN JOSÉ TALENS LLINÁS, President

JACINTO REAL CAÑELLAS, Secretari

PACO FRANCO JACOBO, Vocal

MARCELÍ GOT RAMIS, Vocal

PILAR BONET ESCALERA, Vocal

CONSUELO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Vocal

MARIA JAUME CASTELLÓ, Vocal

TOMEU BAUÇÀ ARROM, Vocal

ANTONIO JAUME CASTELLÓ, Vocal

PROJECTES

  1. Projecte de voluntariat esportiu de bàsquet.

  2. Projecte de recuperació històrica del bàsquet balear.

  3. Projecte de millora de la tasca arbitral.

  4. Projecte de “Reconeixements Esportius“.

  5. Projecte de promoció de bàsquet a les Escoles Municipals de bàsquet a Palma.

  6. Projecte de suport econòmic als jugadors i famílies federats.

  7. Projecte de participació a les diferents edicions de "Fira de l'esport" a Palma.

  8. Programa de protecció front la violència sexual als nins i nines al nostre esport. Adhesió a la iniciativa “start to talk” del Consell d'Europa.

  9. Programa de suport a projectes i accions solidàries relacionades amb els valors propis de l'esport i els objectius d'aquesta Fundació.

1.Projecte de Voluntariat Esportiu de Bàsquet

Precedents:

A partir del 2018 es comencen a engegar actuacions entre la FBIB (Federació de Bàsquet de les Illes Balears) i FEB (Federación Española de Baloncesto) que necessiten d'una cobertura important pel que fa a preparacions de Seleccions Absolutes (femenina) i d'altres que és important comptar amb moltes persones que hauran de desenvolupar tasques puntuals i específiques però imprenscidibles per a un bon funcionament de les activitats.

Objectius:

Aquest projecte es realitza per la necessitat d'obtenir persones interessades en col.laborar a les activitats fonamentalment de la FBIB i altres federacions o entitats.

Haurà un pla d'activitats específiques amb les tasques i responsabilitats a fer. Aquest grup comptarà amb un seguiment i una regulació lligada al marc del voluntariat esportiu regit pel Govern Balear.

2. Projecte "Recuperació històrica del bàsquet balear"

Precedents 2018:

S`ha activat durant el 2018 una iniciativa consistent en investigar, recuperar, recopilar i difondre la història del bàsquet balear mitjançant la col.laboració d`Institucions, organitzacions, clubs i particulars que estiguin interessats amb aquesta engrescadora tasca.

Objectius:

- L'organització del fons i coleccions documentals actuals de la FBIB i la millora del seu tractament.

- La digitalització del fons i les coleccions documentals que estiguin previament organitzades i descrites en una base de dades.

- Treballs de descripció de fons i coleccions documentals o qualsevol expressió gràfica, material, sonora o en imatge que no es puguin digitalitzar.

- Divulgació d'esdeviments, fets, situacions, episodis, anècdotes d'interès relacionades amb la història del bàsquet balear mitjançant les xarxes socials, publicacions, circulars, exposicions des de la pròpia Fundació i/o FBIB o mitjançant la demanda d'Institucions, organitzacions, clubs de bàsquet, etc...

- Desenvolupar un treball d'història oral amb persones significatives de la història del bàsquet balear.

3.Projecte de millora de la tasca arbitral

Precedents:

Durant el 2018 hi hagut una nova estructura i organització del col.lectiu arbitral de la FBIB, per això ha necessitat d'un impuls de la Fundació en la promoció arbitral mitjançant formació, intercanvis, cursos i difusió d'aquesta tasca tan important per a la FBIB.

Objectius:

- Donar suport a les iniciatives de la millora arbitral durant l'any 2019 mitjançant la petició del Comitè d'Àrbitres de la FBIB, la Junta Directiva de la FBIB o les propostes dels propis Patrons.

4. Projecte de “Reconeixements esportius “

Precedents:

Malgrat hi ha d'altres Administracions que proposen aquesta iniciativa i puntualment s´han realitzat algunes accions des de FBIB, es detecta la necessitat de realitzar reconeixements esportius de diferents tipus i transcendència.

Objectius:

- Reconèixer les trajectòries esportives relacionades amb la Formació, l'experència, el mèrit, la cantera i a la continuïtat i fidelitat a un club lligats a fites individuals de diferents col.lectius.

5.Projecte de Promoció de Bàsquet a les Escoles Municipals de Bàsquet a Palma

Precedents:

En el 2018 la Fundació recolça el "Projecte de promoció del bàsquet a les Escoles Municipals" que gestiona la FBIB en el marc de col.laboració amb el IME de l'Ajuntament de Palma.

Objectiu:

Recolçar econòmicament el projecte fins el final del curs 2018/19 per garantitzar la coordinació tècnica.

6.Projecte de suport econòmic als jugadors federats i les seves famílies

Precedents:

No n'hi ha. S'han identificat casos de jugadors/es i famílies que probablement necessiten un suport econòmic que ajudaria a garantir la seva participació a l'àmbit federat o no federat del bàsquet així com disposar d'un recurs en el marc de la desigualtat o dificultat social d'algunes famílies.

Objectiu:

Dissenyar criteris per a l`ajuda económica  individual o familiar per aconseguir afavorir la participació en la pràctica del bàsquet federat o  no federat.

7.Projecte de participació a la "Fira de l'esport" a Palma

Precedents:

Participació de la FBIB a la Fira de l'Esport de Palma en el 2017.

Objectiu:

Apropar la realitat del bàsquet a les Fires de l`Esport representatives com és el cas de Palma amb l'objecte de visibilitzar els diferents àmbits del bàsquet, així com totes les accions que desenvolupa la Fundació. Es poden estudiar altres possibles fires interessants per participar-hi.

8.Programa de "Protecció front la violència sexual als nins i nines al nostre esport". Adhesió a la iniciativa “ start to talk” del Consell d'Europa

Precedents: No n'hi ha.

Objectiu:

Durant l'any 2019, la idea és crear una comissió per a treballar la visibilització del posible problema de la violència sexual als nins i nines al nostre esport.

9.Programa de suport a projectes i accions solidàries relacionades amb els valors propis de l'esport i els objectius d'aquesta Fundació

Precedents:

En el 2018,  la Fundació s'ha adherit a la tragèdia de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant una acció de solidaritat amb la compra d'unes samarretes que han portat jugadors/es del PDTIB de la FBIB.

Objectiu:

La Fundació s'adherirà a campanyes o actuacions solidàries promogudes per organismes, entitats solidàries i acreditades per a la seva tasca. 

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook