728 x 90Inscripció Campus Talent FBIB 2018 (Masculí i femení)Categoria (*)

Nom (*)

Llinatges (*)

Data de naixement (*)

Lloc de naixement (*)

Talla camiseta (*)

Domicili (*)

Població (*)

Telèfon domicili (*)

Nom del pare / mare / tutor/a (*)

Telèfon del pare / mare / tutor/a (*)

Nom del pare / mare / tutor/a

Telèfon del pare / mare / tutor/a

Direcció de correu electrònic (*)

Club al que pertany (*)

Altres dades d´interès (Alèrgies, etc...)

Família nombrosa (*) En cas afirmatiu, heu d´adjuntar còpia del document acreditatiu

Adjuntar còpia del document de família nombrosa Max. 3 MB

El jugador/a té germà o germana a altre campus?

Nom del germà o germana que participa a altre campus i nom del campus

Adjuntar justificant de pagament Max. 3 MBPolítica de Privacitat:

* Els camps d'aquest formulari marcats per un asterisc són d'obligatori emplenament per a la correcta tramitació de la seva sol·licitud.

Les dades personals que proporciona seran tractades per a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) per a la gestió de llicències federatives, competicions, programes i activitats desenvolupades. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu d’identitat, a la seu social situada en carrer Bernareggi, 6, de Palma, Illes Balears, codi postal 07014.

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a facebook